Sardanes i música per a cobla


A els de Sarrià de Dalt (Tudela i Benavent, Miquel)
29x79
Data estrena: 1977