Sardanes i música per a cobla


Amorosa (Vallmajó i Soler, Bartomeu)
26x79, s64
Lloc estrena: Barcelona
Data estrena: 1944