Sardanes i música per a cobla


Tendresa (Vilaró i Carbonell, Felip)
A la seva filla Mercedes