Sardanes i música per a cobla


Jorn alegre (Vilaró i Carbonell, Francesc)
20x57