Sardanes i música per a cobla


Els canelobres de la Verge (Fíguls i Gran, Lluís)