Sardanes i música per a cobla


La orgullosa (Rigau i Poch, Pere)