Sardanes i música per a cobla


La comtesa (Rigau i Poch, Pere)