Sardanes i música per a cobla


Adoració (Paulís i Vila, Narcís)
A Frederic Bars
38x77