Sardanes i música per a cobla


Tot llaurant (Palmada i Teixidor, Rossend)
25x64
Data estrena: 1939