Sardanes i música per a cobla


Gener (Palmada i Teixidor, Rossend)
Al seu pare i mestre
29x71, s55
Data estrena: 1948