Sardanes i música per a cobla


La fira de la mel (Palmada i Teixidor, Rossend)
o 1972?
25x81
Data estrena: 1912