Sardanes i música per a cobla


Aires de la rodalia (Palmada i Teixidor, Rossend)
39x77
Data estrena: 1969