Sardanes i música per a cobla


A l'Hugues amic de Saus (Duran i Massaguer, Lluís)
o 32-77-59?
31x75, s57
Lloc estrena: Saus, Camallera i Llampaies
Data estrena: 1989
Lloc referenciat: Saus, Camallera i Llampaies