Sardanes i música per a cobla

33116 Resultats: 30949 Sardana, 407 Obra lliure, 396 Arranjament, 252 Ballet, 242 Dansa, 870 Altres.

Xotis (Ball de gitanes) (Serra i Corominas, Joaquim)
Arranjament

Xotis burlesc (Havart, Max)
Xotis

Xotis d'en Roviretes (No coneixem el nom de l'autor)
Xotis

Xotis, danzón i txa (Molero i Olivella, Esteve)
Obra lliure

Xuclamel (Serrat i Fajula, Ramon)

Yamila (Vilajuliu i Camps, Joan)
Pendent Classificar

Yesterday (Blay i Màñez, Joan Josep)
Original: Beatles
Arranjament

Yesterday (Ferrés i Guillamon, Carles)
Original de J Lennon & P. McCartey
Arranjament

Yo quiero ser mataor (No coneixem el nom de l'autor)
Original de: Manuel Gordillo Ladrón de Guevara
Arranjament

Yolanda (Soler i Canton, Carles)
33x91, s75

Zaida (Agramont i Quintana, Antoni)

Zerfina (Agramont i Quintana, Antoni)

Zoa (Agramont i Quintana, Antoni)

Zodíac (Suriol i Juvé, Rogeli)
Obra lliure

Zosima (Rigau i Poch, Pere)
25x61

Zulema (Agramont i Quintana, Antoni)
També: La Sulema
19x79, s63