Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Palamós (Baix Empordà)
Any: 2004
Missatge de: Antoni Ros Marbà
Aplec Internacional a: Graz