Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Any: 2005
Missatge de: Gerard Claret
Aplec Internacional a: Haarlem