Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Manlleu (Osona)
Any: 1999
Missatge de: Sebastià M. Bardolet (Abat de Montserrat)
Aplec Internacional a: Laussane