Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Mollet (Vallès Oriental)
Any: 1992
Missatge de: Antoni Deig (Bisbe de Solsona)
Aplec Internacional a: Brusel·les