Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Manresa (Bages)
Any: 1963
Missatge de: Francesc de Borja Moll