Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Tona (Osona)
Any: 1978
Missatge de: Joan Alavedra