Moviment sardanista per poblacions

Capital de la sardana/Ciutat pubilla
Ceret (Vallespir)
Any: 1962
Missatge de: Albert Schweitzer