Moviment sardanista per poblacions

1 Resultats.

Horta de Sant Joan (Terra Alta)
Cobles: 0
Sardanes dedicades: 37  
Estrenes de sardanes: 27  
Capital de la sardana/Ciutat pubilla: 0
Actes sardanistes: 2  
Llibres publicats: 1  
Naixements autors, instrumentistes, lletristes:: 1