Gravacions

Gravacions de la sardana:
Clavell vermell (Borgunyó i Garriga, Agustí)
0 Resultats: 1 Casset, 1 Disc 33rpm, 1 Disc 45rpm.

Cayetano Renom
Any: 1969
Tipus: 33
Editor-N. registre: COLUMBIA C 7.018 - DC 15091
Altres: Cobla Barcelona, tenora: Josep Coll

Cayetano Renom
Tipus: K7
Editor-N. registre: COLUMBIA BC 3627 B
Altres: Cobla Barcelona

Gaietà Renom i cobla
Tipus: 45
Editor-N. registre: ALHAMBRA EMGE 70.072
Altres: cobla Barcelona