Gravacions

Gravacions de la sardana:
El manyagoi dels avis (Masats i Vilata, Pere)
33x81, s64
Data estrena: 1946
0 Resultats: 1 CD, 1 Disc 45rpm.

Sardanes de Pere Masats
Any: 2004
Tipus: CD (2)
Editor-N. registre: YTLQ IQR-002
Altres: Varies cobles. Redició de Floricel i Ajuntament d'Anglès

Selección de sardanas
Tipus: 45
Editor-N. registre: ALHAMBRA EMGE 70.308
Altres: Cobla Barcelona, tenora: Josep Coll