Gravacions

Gravacions de la sardana:
El pomeró (Palmada i Teixidor, Rossend)
31x87, s71
Data estrena: 1944
0 Resultats: 1 CD.

Sardanes d'or
Volum: 12
Any: 1998
Tipus: CD
Editor-N. registre: AVS 5.1632
Altres: La Bisbal; Joaquim i Rossend Palmada