Gravacions

Gravacions de la sardana:
Sant Martí del Canigó (Casals i Defilló, Pau)
38x155
Data estrena: 1943
Lloc referenciat: Sant Martí del Canigó
0 Resultats: 26 CD, 17 Disc 33rpm, 7 Disc 45rpm, 1 Casset, 1 DVD, 1 Altres.

Viloncel i cobla
Any: 2001
Tipus: CD
Editor-N. registre: PICAP 91.0185-02
Altres: Cobla Mediterrània i Nabí Cabestany (celo)