Gravacions

Gravacions de la sardana:
Del mateix planter (Masats i Vilata, Pere)
27x81, s56
Data estrena: 1955
0 Resultats: 1 CD, 1 Disc 33rpm, 1 Disc 45rpm.

Sardanes
Any: 1955
Tipus: 33
Editor-N. registre: BARCLAY B6.041
Altres: Combo-Gili

Sardanes de Pere Masats
Any: 2004
Tipus: CD (2)
Editor-N. registre: YTLQ IQR-002
Altres: Varies cobles. Redició de Floricel i Ajuntament d'Anglès

Selección de sardanas
Tipus: 45
Editor-N. registre: ALHAMBRA EMGE 70.308
Altres: Cobla Barcelona, tenora: Josep Coll