Gravacions

Gravacions de la sardana:
Apassionada (Palmada i Butinyà, Joaquim)
33x83, s57
Data estrena: 1944
0 Resultats: 1 CD.

Sardanes de Rossend i Joaquim Palmada
Any: 1992
Tipus: CD
Editor-N. registre: AVS 25.1510
Altres: Sant Jordi