Gravacions

Gravacions de la sardana:
Capvespre (Basil i Oliveras, Francesc)
23x69
Lloc estrena: Vic
Data estrena: 1935
Premis: Jocs Florals
0 Resultats: 1 CD.

Francesc Basil i Oliveras (1905-1975)
Volum: 71
Any: 2006
Tipus: CD
Editor-N. registre: PICAP 91.0466-02
Altres: Cobla de Cambra