Gravacions

Gravacions de la sardana:
No t'he conegut (Serratacó i Costa, Agustí)
33x85, s69
Data estrena: 1975
0 Resultats: 1 desconegut, 1 Disc 33rpm.

disc
Any: 1985
Tipus: desconegut
Editor-N. registre: DIAMANTE 50.1868 i SEM 104?
Altres: Mediterrània

Sardanes
Any: 1980
Tipus: 33
Editor-N. registre: EDI-MASTER SEM104
Altres: Cobla: Mediterrània