Gravacions

Gravacions de la sardana:
Vista alegre (Vallmajó i Soler, Bartomeu)
27x81, s61
0 Resultats: 1 Disc 33rpm.

Sardanes. Llançà
Any: 1988
Tipus: 33
Editor-N. registre: AVS 20.1357
Altres: La Principal de la Bisbal