Gravacions

Gravacions de la sardana:
Enyorança (Sans i Salellas, Enric)
23x86, s74
0 Resultats: 1 Disc 78rpm.

Disc
Any: 1913
Tipus: 78
Editor-N. registre: PATHE
Altres: Antiga Pep