Gravacions

Gravacions de la sardana:
Vila de Lladó (Cristau i Brunet, Jaume)
33x79, s56
Lloc referenciat: Lladó
0 Resultats: 1 Casset, 1 Disc 33rpm.

Catalunya mil·lenària. Sardanes completes per ballar
Any: 1989
Tipus: 33 i K7
Editor-N. registre: PICAP 50.0009 i 51.0009
Altres: Miramar