Cobles

Cobles a la població:
Vic
Comarca: Osona
6 Resultats: 1 Cobla en actiu, 5 Cobles extingides.

Aliança Vigatana
Població: Vic
Data de creació: 1908
Estat: Extingida / 1914
Altres: Abans: Els Tranquils

L'Ausetana
Població: Vic
Data de creació: 1932
Estat: Extingida

La Principal de Vic
Població: Vic
Data de creació: 1954
Estat: Extingida / 1955

La Vicense
Població: Vic
Data de creació:
Estat: Extingida / 1900
Altres: després: La Vigatana

La Vigatana
Població: Vic
Data de creació: 1900
Estat: Extingida
Altres: abans: La Vicense

Osona
Població: Vic
Data de creació: 2008
Estat: En actiu
Contacte: Jordi Corderas. 616 06 39 10. jordicorderassans1969@gmail.com
Altres: 2014