Cobles

Cobles a la població:
Manlleu
Comarca: Osona
8 Resultats: 8 Cobles extingides.

Antiga Manlleuenca
Població: Manlleu
Estat: Extingida
Altres: 1917

Baucells
Població: Manlleu
Data de creació: 1947
Estat: Extingida / 1948

Els Fonts
Població: Manlleu
Data de creació: 1930
Estat: Extingida / 1978
Altres: Fundadors: Antoni Font i Forgas

Els Manters
Població: Manlleu
Data de creació: 1952
Estat: Extingida

Manlleuenca
Població: Manlleu
Data de creació: 1976
Estat: Extingida / 1979
Altres: abans: Tropical

Martínez
Població: Manlleu
Data de creació: 1947
Estat: Extingida / 1948
Altres: Despres: Melodians

Melodians (Manlleu)
Població: Manlleu
Data de creació: 1948
Estat: Extingida / 1953
Altres: 1956?Abans: Martínez

Tropical
Població: Manlleu
Data de creació: 1954
Estat: Extingida / 1976
Altres: Després: Manlleuenca