Cobles

Cobles a la població:
Valls
Comarca: Alt Camp
7 Resultats: 7 Cobles extingides.

Colom
Població: Valls
Estat: Extingida

Els Vermells
Població: Valls
Estat: Extingida
Altres: 1929

La Principal de Valls
Població: Valls
Data de creació: 1939
Estat: Extingida
Altres: Nom de cobla de la Marabú. 1956

La Principal del Camp (Valls)
Població: Valls
Data de creació: 1904
Estat: Extingida / 1929

Marabú
Població: Valls
Data de creació: 1939
Estat: Extingida
Altres: 1987

Sensació (Valls)
Població: Valls
Estat: Extingida
Altres: 1947

Solistes Club Valls
Població: Valls
Data de creació: 1952
Estat: Extingida