Cobles

Cobles a la població:
Roda de Ter
Comarca: Osona
1 Resultats: 1 Cobla extingida.

Els Melitons
Població: Roda de Ter
Data de creació: 1899
Estat: Extingida / 1909
Altres: 1920, Melitó Baucells