Cobles

Cobles a la població:
Ceret
Comarca: Vallespir
6 Resultats: 6 Cobles extingides.

Ceret
Població: Ceret
Data de creació: 1955
Estat: Extingida
Altres: 1956

Ceretana
Població: Ceret
Data de creació: 1985
Estat: Extingida
Altres: 1989

Cortie-Bareil
Població: Ceret
Data de creació: 1890
Estat: Extingida
Altres: 1910

Cortie-Mattes
Població: Ceret
Data de creació: 1919
Estat: Extingida / 1950

Els Cortins
Població: Ceret
Estat: Extingida

Francesc Coll
Població: Ceret
Data de creació: 1900
Estat: Extingida / 1914