Cobles

Cobles a la població:
Montblanc
Comarca: Conca de Barberà
3 Resultats: 3 Cobles extingides.

Els Montblanquins
Població: Montblanc
Estat: Extingida
Altres: 1931-33

L'Espanya
Població: Montblanc
Data de creació: 1952
Estat: Extingida
Altres: 1956

Montblanc
Població: Montblanc
Data de creació: 1925
Estat: Extingida / 1939