Cobles

Cobles a la població:
Cornellà
Comarca: Baix Llobregat
4 Resultats: 2 Cobles en actiu, 2 Cobles extingides.

Artistica Llobregatana
Població: Cornellà
Data de creació: 1914
Estat: Extingida / 1929
Altres: Després: Llobregat

Ciutat de Cornellà
Població: Cornellà
Data de creació: Ds. 19-Mar-1983
Estat: En actiu
Contacte: Albert Bultó 679 648 580 (cornellacobla@hotmail.com)

La Principal del Llobregat
Població: Cornellà
Data de creació: Dv. 01-Mar-1929
Estat: En actiu
Contacte: Eduard Prats , 629 417 377. (representacio@lallobregat.cat)
Altres: Abans: Llobregat

Llobregat
Població: Cornellà
Data de creació: 1929
Estat: Extingida / Dv. 01-Mar-1929
Altres: Abans: Artística Llobregatana, després: La Principal del Llobregat