Emissió del Concurs La Sardana de l'Any

Els informadors sardanistes que siguin realitzadors de programes de ràdio podran sol·licitar l’emissió a través dels seus espais del Concurs La Sardana de l’Any. Si els esmentats programes s’emeten en directe i durant el cap de setmana podran, a més, ser centre de recollida de vots per al concurs.

L’emissió es regirà per un acord, mitjançant el qual la Confederació Sardanista de Catalunya es compromet a fer arribar totes les gravacions i informacions necessàries al mitjà corresponent, el qual es compromet alhora a emetre el concurs durant tota la temporada, difondre els resultats setmanals i, en cas de ser centre de recollida de vots, enviar-los puntualment a la CSC.