Capital de la Sardana

La Capital de la Sardana té com a objectius contribuir a ampliar la difusió, el conreu i el prestigi social de la sardana, incrementar la seva cohesió en l’àmbit cultural en els territoris al nord i sud de Catalunya i Andorra, i també promoure i projectar el municipi designat com a Capital de la Sardana tant a l'interior com a l'exterior de les fronteres polítiques del país.

Qualsevol municipi pot aspirar a ser designat com a Capital de la Sardana. Per ser-ho ha de presentar la corresponent candidatura i que la Comissió l'elegeixi com a capital, d'entre les candidatures presentades en cada edició.

Consulta tota la informació de les Capitals de la Sardana que hi ha hagut fins a dia d'avui.