15,00€

Picacurts!

Picacurts!

Categoria : Jocs

Autors: Pilar Artero, Aleix Barberà, Gemma Curcó, Albert Palau i Jordi Vivas

Edició: Universitat de Lleida 2011

Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua | Grup Sardanista Montserrat


Jocs i recursos per educar amb i en la sardana