Banc d'imatges (veure llicències)

Les imatges de qualitat són claus per al prestigi de qualsevol web o blog. La secció Multimèdia > Banc d’imatges conté un ampli mostrari de fotografies sardanistes professionals i semiprofessionals de temàtiques diverses. Moltes d’elles tenen llicències que permeten el seu ús tant en projectes personals com comercials (webs, notícies, posters, etc).

Concretament:

  • Les que apareixen al seleccionar “Còpia i reús lliures”, són fotografies que l’autor ha cedit al domini públic. Per tant, les podeu copiar, modificar i fer-ne comunicació pública, inclús amb finalitat comercial, sense demanar permís.

  • Les que apareixen al seleccionar “Còpia i reús respectant llicència”, són totes les fotografies susceptibles de ser utilitzades. Es mostren tant les de domini públic (=ús lliure) com les que permeten l’ús i còpia esmentant l’autor. Descarregueu les que necessiteu però assegureu-vos d’esmentar l’autor en totes aquelles fotos on es requereixi explícitament.