LA VAJOL Dg. 24-Nov-2019 12:00 i 17:00


Activitat: Ballada
Cobles/Intèrprets: Vila de la Jonquera
A les 11:00 h., missa i tot seguit, ballada de 3 sardanes.