MASARAC Dg. 05-Jul-2009 13:00 i 18:00


Activitat: Ballada
Cobles/Intèrprets: Vila de la Jonquera
(Matí, 2 sardanes. Tarda, ballada completa).