MASARAC Dg. 06-Jul-2008 13:00 i 18:00


Activitat: Ballada
Cobles/Intèrprets: Vila de la Jonquera
(Matí, dues sardanes. Tarda, ballada completa).